Renovering och ombyggnad

Reglerna har reviderats. Renovering och ombyggnad kräver tillstånd.

Blankett för renoveringsanmälan har tillkommit.
Vad avser renovering i badrum har tillkommit regler för hur bilning för rör i golv ska hanteras.