Informationsmöte

Om arbetet med att ev. bilda en tredimensionell fastighet

Informationsmöte hålls 2017-11-30 kl 19 enligt särskild kallelse.