Ny postadress till förvaltaren

Einar Mattsson har nytt namn på förvaltarbolaget

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB är det nya namnet.
Se vidare under Kontakt.