Extra föreningsstämma 2017-05-10

Stämman äger rum i matsalen Södra Latin och startar kl. 19.
Kallelse har utdelats.

Ämnena är nya stadgar och information om tredimensionell fastighetsbildning.