Ordinarie föreningsstämma 2017

Stämman äger rum den 25 april kl 19 i Åsö gymnasium. Kallelse har delats ut i postfack och via e-post.