Valberedning

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på styrelseledamöter, att väljas på årets ordinarie föreningsstämma. Som vanligt uppmanas du som medlem, att föreslå lämpliga kandidater. Lämna dina förslag, med motivering, helst senast den 5 mars 2017.
Adress se nedan.