Einar Mattson tar över fastighetsskötseln från årsskiftet

Drifta kommer att lämna oss i och med 2017

Styrelsen har valt att teckna ett helhetsavtal med Einar Mattsson Byggnad AB från och med 2017. Liksom tidigare innefattar avtalet administrativ och ekonomisk förvaltning men från 2017 också fastighetsskötsel. Se mer under rubrikerna Kontakt och Felanmälan