Frivilliga kapitaltillskott

Möjlighet att göra ett frivilligt kapitaltillskott finns i januari 2018

Styrelsen kommer att informera vid ett flertal tillfällen under 2017.
Se första information i nedanstående länk.