Gestaltningsprogram

start-3

Möblering mm av gemensamma ytor

Inom Brf Söder Torn finns ett antal gemensamma ytor i form av trapphus och uteplatser. Vissa bostadsrättsinnehavare disponerar också enskilda uteplatser. I detta program tydliggörs hur dessa ytor avses användas och möbleras samt hur de bör skötas.
Se i länken nedan.