Ordinarie föreningsstämma 19 april

Stämman äger rum den 19 april kl 19 i Åsö gymnasium.
Kallelse har delats ut i postfack och via e-post.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och har en direkt påverkan på föreningens verksamhet. Det är därför viktigt att deltagandet är representativt för föreningens medlemmar, vilket det blir med ett stort deltagande.