Frivilliggrupper

För att förenkla administration och hanteringen av våra gemensamma lokaler och uteplatser finns arbetsgrupper - frivilliggrupper.

Medverkan i frivilliggrupperna är ett sätt att lära känna både föreningen och grannarna. Dessutom bidrar du då till att hålla nere våra gemensamma utgifter.

Var också gärna med på våra städdagar under höst och vår.

Topplokal, gästlägenheter samt bastu och pool är endast till för medlemmarna. Lokalerna hyrs inte ut externt.

Välkomstgruppen

valkommen@tornnet.org
Lena Ragnar, K2022, ansvarig
Irene Gustavson, K2014

Pool och Bastu

pool@tornnet.org
Thomas Bergkvist, T9:3, poolfogde/ansvarig
Per-Åke Blanckert, T8:2

Topplokalgruppen

Observera: Topplokalen hyrs inte ut externt
topplokalgruppen@tornnet.org

Richard Olsson, B4:2, bokningsansvarig
Leif Råback, T3:2
Eva Wiklund, T19:2
Agneta Yngve, T15:5
Mats Burman T22:5
Britt Hermansson B4:1
Jenni Ahlstedt B3:2
Hans Ottosson K1012
Telefonnummer finns under "info" på bokningssidan

Gästlägenheterna

lagenheterna@tornnet.org
Irene Gustavson K2014, ansvarig
Brita Forner, T5:2
Anna-Lena McLellan, T2:3
Birgitta Wallensten, B1:2
Kerstin Åkerlund, T7:3
Erika Jonsson, B5:4

IT-gruppen

it@tornnet.org
Lars Finn, T12:5, ansvarig
Johan Redeby, T19:1
Richard Olsson, B4:2

Mer information om de objekt som grupperna arbetar med hittar du under Bo i Söder Torn.

Vill du läsa mer om frivilligruppernas uppgifter gå in under Kvalitetssystem/Rutiner/Frivilliggrupper.

Senast uppdaterad 2020-06-15.