Årsredovisning

Styrelsen lämnar varje år en årsredovisning för föreningens räkenskaper. Den omfattar Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning och Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Årsredovisningen behandlas på ordinarie föreningsstämma.

Äldre årsredovisningar kan begäras från styrelsen styrelsen@tornnet.org

Senast uppdaterad 2022-05-09